A kerekférgek képviselői

Navigációs menü

Teljes szövegű keresés l. Az idetartozó fajok ugyanis nemcsak kerékszervükkel tudnak szabadon úszni, hanem a szilárd mit jelent a kenet eredménye a piócákhoz és araszoló hernyókhoz hasonlóan araszolni is képesek.

Ilyenkor rendesen az ormányszerű nyújtványt használják első megtapadásra. Rotaria rotatoria Schrk A Philodinidae-családba tartozik az a kerekesféreg Rotaria rotatoria Schrk is, melyről föntebb részletesen megemlékeztünk.

Ez az alcsalád fajokban nagyon gazdag.

Tartalomjegyzék

Képviselői mindenütt előfordulnak, ahol az életmódjukhoz elegendő legcsekélyebb mennyiségű víz megvan: mohok között, zuzmókban, kiszáradó iszapban, mezőgazdasági és erdőtalajban, valamint a szobai növények talajában. Az édesvizek állandó lakói.

általános paraziták az emberi testben

Leginkább az édesvízi növényzet közöt tmászkálnak vagy araszolnak, sokszor egyhelyen megtapadnak, kibontják kerékszervüket s az ezzel képezett örvényből válogatják ki táplálékukat. Testük orsóalakúan megnyúlt, harántgyűrűkkel ellátott; hosszú, ormányszerű tapogatójuk van.

intoxic áttekintés negatív analógok

Kerékszervük kétlebenyű. Nagyon gyakori fajuk a már szintén említett Philodina roseola Ehrbg.

Nyaka tájékán két kis vörös színű pontszeme van. Az idetartozó Habrotrocha Callidina nemzetségnek is nagyon sok faja van, melyek abban különböznek az előbbi nemzetségektől, hogy nincsen szemük s életmódjuk rendkívül érdekes. Tartózkodási helyük ugyanis leginkább a lombos és májmohok között van. Az illető mohok leginkább a Jungermanniaceae-mohacsaládhoz tartozó Frullania- Lejeunia- és Jungermannia-nemek, melyek nálunk a tölgyek és bükkök kérgén, a trópusokon pedig szintén a fakérgeken élnek.

Kerekesférgek

Két sorba rendezett levélkéi alatt sisakszerű vagy zsákalakú képleteik vannak, melyekben összegyűlik az esővíz vagy a harmat. Ezt a parányi vízmennyiséget még különleges, szaggatott pikkelyek védelmezik az elpárolgástól. A víz így nagyon hosszú ideig megmaradhat bennük. Ezekben a parányi vízmedencékben mindig meghatározott kerekesféreg-fajok tanyáznak, melyek egyúttal az illető mohára is jellemző alakok. Így pl. A hasznos együttélésnek symbiosis igazi példájával van itt dolgunk; a növény ugyanis lakást, lakóhelyet biztosít a kerekférgek képviselői állatkának, amely viszont az esővel besodort parányi élőlényekben elegendő táplálékot talál magának s anyagcseréje által a gazdanövényt cseppfolyós anyaggal látja el, amelyből a növény táplálékot kap a maga számára.

Account Options

Brazíliában élnek olyan mohafajok is, melyek a kölcsönös alkalmazkodásnak bámulatos példáját mutatják. Ezeknek a mohafajoknak ugyanis olyan piciny zacskói vannak, amelyeknek nagysága és alakja pontosan megfelel a bennük élő kerekesférgeknek.

Általános jellemzés. Írta: Dr. Gelei József A Bütschli és Kükenthal nyomán ide együvé foglalt állatok legközönségesebb képviselői, minők az örvényférgek, fonálférgek és kerekesférgek, egymástól első tekintetre oly nagymértékben különböznek, hogy szinte lehetetlennek látszik ezeknek egy csoportba való összefoglalása. Mégis testük szelvénytelen volta, idegrendszerüknek egy, az egész testet bevonó idegszövedékre való visszavezethetősége, különösen pedig kiválasztószervüknek lángsejtes alkata, továbbá igazi coelomaüregnek hiánya s ezzel kapcsolatban a csíraszerv zsák- vagy tömlőszerű alakja, mindezek együtt elég közös bélyeget szolgáltatnak ahhoz, hogy az egyébként is örvényféregszerű ősökre visszavezethető állatokat egyazon altörzsbe foglaljuk össze.

Fajtársainak teljesen ellentéte a Callidina parasitica Ehrbg. Mint külső élősdi állat ectoparasita a vízi a kerekférgek képviselői Gammarus pulex és egyéb édesvízi rovarálcákon élősködik.

egy bika lánc keresztmetszete

Az előző családdal rokonságban van az Adinetidae család is, mely abban tér el tőle, hogy igazi kerékszerve nincsen. Ám helyette a hasi oldal tájékán a feji részen egy csillangós lemezük van. Az idetartozó fajok leginkább a mohok között s némelyek az édesvizekben élnek.

széles spektrumú parazita készítmény

Az Adineta vaga Davenport nevű faj leginkább a lápokban, a sphagnum- és egyéb mohafajok által képezett párnákban éli le életét.

Hasonlókiadványok