Helmint kezelési eljárás

helmint kezelési eljárás

helmint kezelési eljárás

Újabb NAIH határozat született a követeléskezelés során történő adatkezelések kapcsán. Ezúttal a telefonszám, mint adat kezelése jogszerűségének vizsgálata került górcső alá.

helmint kezelési eljárás

A NAIH a jogérvényesítés céljából hozzájárulás hiányában történő adatkezelést — a konkrét esetben a helmint kezelési eljárás visszavonását követően - jogszerűtlennek ítélte meg és az adatkezelőt 1,5 millió forint pénzbírsággal is sújtotta. Azonban ebben az esetben nem csak érintőlegesen merült fel ez a kérdés, hanem a mostani határozat alapja kifejezetten egyetlen telefonszám adat törlésének egy adatkezelő, illetve adatfeldolgozója által jogérvényesítésre hivatkozással történt megtagadása volt.

A mostani esetben az érintett adatkezelő az adatkezelés jogalapjaként hivatkozott jogos érdekre, továbbá jogszabályi kötelezettségre és szerződés teljesítésére egyaránt, ezért a NAIH ezen kérdéseket külön-külön is vizsgálta.

helmint kezelési eljárás

A NAIH érvei és meglátásai A NAIH álláspontja szerint sem a faktoring tevékenység végzése, sem pedig az ebből esetlegesen eredő követelésbehajtási tevékenység, sem jogi kötelezettség teljesítését jelenti, hanem a jogosult döntése alapján történő tevékenységek.

Ezért ezen indokokra hivatkozással a NAIH nem tartotta elfogadhatónak a telefonszámadat jogi kötelezettség teljesítésére való hivatkozással történő kezelésének megalapozottságát.

helmint kezelési eljárás

A szerződés teljesítés, mint jogalapra hivatkozás kapcsán a NAIH ismételten kifejtette, hogy az szűken értelmezhető, ezért álláspontja szerint nem lehet azt a szerződés megszegésének esetén a helyzet orvoslása érdekében a szerződő felek együttműködési kötelezettségükön túlmutató cselekményekkel kapcsolatos adatkezelések tekintetében alkalmazni. Így tehát az adóssal szembeni követelés végrehajtása érdekében kezdeményezett végrehajtási eljárás során és tekintetében felmerülő adatkezelésre ez a jogalap nem alkalmazható.

A harmadik jogalap, a jogos érdek fennállása kapcsán, a NAIH elsődlegesen és ismételten mindenekelőtt rögzítette, hogy annak fennállását egy megfelelő érdekmérlegelési tesztnek kell igazolnia.

helmint kezelési eljárás

A jelen esetben rendelkezésre állt ugyan érdekmérlegelési teszt, azonban a NAIH úgy ítélte meg, hogy az adatkezelő helmint kezelési eljárás a saját üzleti érdekét az érintettek magánszférájának védelméhez helmint kezelési eljárás jogával szemben.

Ennek megfelelően pedig a NAIH nem helmint kezelési eljárás megalapozottnak a jogos érdek fennálltát, így megállapította, hogy a hozzájárulás visszavonása után az adatot törölni kellett volna, ennek elmaradásával az adatkezelő megsértette az általános adatvédelmi rendelet érintettetek törléshez való jogának érvényesülését.

Javaslatok a jövőre nézve A fenti megállapításon túl az alábbi a jövőre nézve az adatkezelők helmint kezelési eljárás általánosan megfontolandó megállapításokat tette a NAIH a telefonszám, mint adat jogérvényesítéssel kapcsolatos célból történő kezelésének kérdése kapcsán: - kapcsolatfelvételhez nem feltétlen szükséges telefonszám, - telefonszám jogérvényesítéshez szükségessége indokolatlan, követelés behajtáshoz és kapcsolattartáshoz nem elengedhetetlenül szükséges, mivel ehhez lakcím adat is rendelkezésre áll, - jogi igények érvényesítéséhez sem a polgári perrendtartás, sem a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény, sem pedig a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján nincs szükség telefonszám adatra, - nem szükséges adatkezelés pedig az adattakarékosság elvét is sérti ezek alapján.

Forrás: Dreamstime Összességében tehát jogos érdek alapján sem tartja jogszerűen kezelhetőnek a telefonszám adatot az adatvédelmi hatóság jogi igény érvényesítése kapcsán, nem fogadta el azt az álláspontot, mely szerint a telefonos kommunikáció egyértelműen alkalmas volna a hatékony és eredményes eljárás biztosítására, mivel álláspontja szerint ez csak akkor igaz, ha maga az érintett is ezt a kommunikációs formát részesíti előnyben és együttműködő pinworm milyen színű tanúsít — hangsúlyozták a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Fentiekre tekintettel a hatóság megállapította a GDPR megszegését és 1,5 millió forint adatvédelmi bírságot szabott ki az adatkezelőre az alábbi szempontokat figyelembe véve: - jogalap nélküli adatkezelés a kérelmezők magánszféráját jelentősen sérti, mivel a hozzájárulás visszavonása után is telefonhívásokat kaptak, - a jogsértés súlyos, mert érintetti jog gyakorlását érinti és több alapelvi jogsértés is megvalósult, - a jogsértés az adatkezelő szándékos gyakorlata idézte elő, - adatkezelő elmarasztalására már egyszer sor került az adatvédelmi rendelet helmint kezelési eljárás miatt, - adatkezelő as mérlegének eredménykimutatása alapján adózás előtti eredménye millió forint volt, - a bírság kiszabása mind speciális prevenciós célt a konkrét adatkezelőt ösztönzőmind pedig generál prevenciós célt valamennyi piaci szereplő adatkezelése jogszerűségének előmozdítása el kíván érni.

helmint kezelési eljárás

Szakmai partnerek.

Hasonlókiadványok